บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656

LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

เกี่ยวกับเรา

Greenpro KSP Group 1
บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบริษัทเคเอสพี ในประเทศไทย และ Greenpro Capital Corporation จากประเทศฮ่องกงซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เราเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยให้บริการแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการไทย และนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราให้การสนับสนุนลูกค้าของเราในการเริ่มต้น พัฒนา และขยายธุรกิจในประเทศไทยโดยนำเสนอบริการระดับมืออาชีพ

งานบริการจดทะเบียนนิติบุคคลคือหัวใจสำคัญของเรา

about us รับจดทะเบียนนิติบุคคล

บริการของเรา

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

เราคือผู้ให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่ จดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน วางแผนภาษี ขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจต่างๆ ร่างเอกสารทางกฏหมาย รวมถึงการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้แก่ชาวต่างชาติ

เริ่มต้นธุรกิจกับเรา

ปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อวางแนวทางการขขายการเติบโตธุรกิจของคุณ เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษากับคุณ

about us รับจดทะเบียนนิติบุคคล 2

เหตุผลที่ควรเลือกเรา

ด้วยประสบการณ์ให้บริการที่ยาวนานทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในงานจดทะเบียนนิติบุคค มีทีมงานที่มีประสบการณ์บริหารงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ให้คำปรึกษา

เราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ประสบการณ์และผลงาน

ประสบการณ์ที่ผานมาเราให้บริการ

ลูกค้าที่มีความสุข

เราให้บริการลูกค้าเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

บทความล่าสุด

บทความให้ความรู้ ด้านงานจดทะเบียนนิติบุคคล ให้ความรู้เจ้าของธุรกิจบุคคลธรรมดา นิติบุคคล เพื่อเป็นความรู้ในการประกอบธุรกิจ

มีแนวคิดทางธุรกิจอยู่ในใจของคุณหรือไม่?

ปรึกษาการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจจากทีมงานที่มีประสบการณ์