บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656

LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท แพร่

กรีนโปร เคเอสพี – รับจดทะเบียนบริษัท แพร่ โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ด้านจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 25 ปี พร้อมให้คำปรึกษาทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทในแพร่

รับจดบริษัท แพร่

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อการบริการที่ครอบคลุม บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด จึงให้บริการ “รับจดทะเบียนบริษัท แพร่” ในทุกพื้นที่ ทุกเขตที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่

บริการจดทะเบียนบริษัท แพร่

บริการที่เรามีให้กับลูกค้า คือ บริการจดทะเบียนบริษัทที่แพร่ จองชื่อบริษัท จัดทำแบบฟอร์ม เรียบเรียงวัตถุประสงค์ จัดทำตรายางบริษัท นำเอกสารไปจดทะเบียน ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ขอรหัส E-Filing และให้คำปรึกษา

ขั้นตอนการรับจดทะเบียนบริษัท แพร่

ขั้นตอนการให้บริการของเราในการรับจดทะเบียนบริษัท แพร่ เริ่มจากการจองชื่อบริษัทให้กับท่าน ขอรายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน จัดทำตรายาง และจัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท ส่งเอกสารให้กับลูกค้าเพื่อเซ็นเอกสาร หลังจากลูกค้าส่งเอกสารกลับมาหาบริษัท กรีนโปร เคเอสพี ทางเรานำเอกสารและตราประทับไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รับจดทะเบียนบริษัท แพร่ ราคา

ราคารับจดทะเบียนบริษัท แพร่ แบ่งออกเป็น 4 แพ็คเกจ ดังนี้

  • แพ็คเกจที่ 1 ราคาเพียง 1,990 บาท – ทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้านำแบบฟอร์ม (เอกสารจดทะเบียน) ไปจดด้วยตัวเอง
  • แพ็คเกจที่ 2 ราคาเพียง 9,490 บาท – จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทและจัดทำตรายางบริษัท หลังจากนั้นนำแบบฟอร์มและตรายางไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดตั้งบริษัทให้ จำนวน 6,360 บาท
  • แพ็คเกจที่ 3 ราคาเพียง 10,490 บาท – จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท จัดทำตรายาง และกรอกแบบฟอร์มจดภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านทางอินเตอร์เน็ต หลังจากแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทเสร็จนำแบบฟอร์มไปจดทะเบียนบริษัทไปจดให้กับลูกค้า ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับกรมพัฒนาฯ 6,360 บาท
  • แพ็คเกจที่ 4 ราคาเพียง 11,990 บาท – จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท จัดทำตรายาง และจัดทำแบบฟอร์มจดภาษีมูลค่าเพิ่ม นำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทไปจดให้กับลูกค้า หลังจากนั้นนำแบบฟอร์มไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมของกรมพัฒนาฯ กับ ค่าธรรมเนียมที่กรมสรรพากร 6,380 บาท

รับจัดตั้งบริษัท แพร่

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด รับจัดตั้งบริษัท แพร่ ในราคาที่คุ้มค่า คุ้มราคา ด้วยบริการที่ดีเยี่ยมและให้คำแนะนำอย่างครบถ้วน พร้อมกับของแถมที่ให้ลูกค้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มาใช้บริการกับเราและไว้วางใจให้ทางเราจดทะเบียนให้

สำหรับท่านใดที่สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท แพร่ สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์โทร 02 210 0281 หรือ LINE ID: @greenproksp

พื้นที่ที่ให้บริการในแพร่

แดนชุมพล, ร้องกวาง, ทุ่งศรี, น้ำเลา, บ้านเวียง, ร้องเข็ม, ห้วยโรง, แม่ทราย, แม่ยางตาล, แม่ยางร้อง, แม่ยางฮ่อ, ไผ่โทน, ลอง, ต้าผามอก, ทุ่งแล้ง, บ่อเหล็กลอง, บ้านปิน, ปากกาง, หัวทุ่ง, ห้วยอ้อ, เวียงต้า, แม่ปาน, นาพูน, ป่าสัก, วังชิ้น, สรอย, แม่ป้าก, แม่พุง, แม่เกิ๋ง, สอง, ทุ่งน้าว, บ้านกลาง, บ้านหนุน, สะเอียบ, หัวเมือง, ห้วยหม้าย, เตาปูน, สูงเม่น, ดอนมูล, น้ำชำ, บ้านกวาง, บ้านกาศ, บ้านปง, บ้านเหล่า, พระหลวง, ร่องกาศ, สบสาย, หัวฝาย, เวียงทอง, หนองม่วงไข่, ตำหนักธรรม, ทุ่งแค้ว, น้ำรัด, วังหลวง, แม่คำมี, เด่นชัย, ปงป่าหวาย, ห้วยไร่, แม่จั๊วะ, ไทรย้อย, กาญจนา, ช่อแฮ, ทุ่งกวาว, ทุ่งโฮ้ง, ท่าข้าม, นาจักร, บ้านถิ่น, ป่าแดง, ป่าแมต, ร่องฟอง, วังธง, วังหงษ์, สวนเขื่อน, ห้วยม้า, เหมืองหม้อ, แม่ยม, แม่หล่าย, ในเวียง