บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656

LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่

กรีนโปร เคเอสพี – รับจดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่ โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ด้านจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 25 ปี พร้อมให้คำปรึกษาทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทในเชียงใหม่

รับจดบริษัท เชียงใหม่

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อการบริการที่ครอบคลุม บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด จึงให้บริการ “รับจดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่” ในทุกพื้นที่ ทุกเขตที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

บริการจดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่

บริการที่เรามีให้กับลูกค้า คือ บริการจดทะเบียนบริษัทที่เชียงใหม่ จองชื่อบริษัท จัดทำแบบฟอร์ม เรียบเรียงวัตถุประสงค์ จัดทำตรายางบริษัท นำเอกสารไปจดทะเบียน ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ขอรหัส E-Filing และให้คำปรึกษา

ขั้นตอนการรับจดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่

ขั้นตอนการให้บริการของเราในการรับจดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่ เริ่มจากการจองชื่อบริษัทให้กับท่าน ขอรายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน จัดทำตรายาง และจัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท ส่งเอกสารให้กับลูกค้าเพื่อเซ็นเอกสาร หลังจากลูกค้าส่งเอกสารกลับมาหาบริษัท กรีนโปร เคเอสพี ทางเรานำเอกสารและตราประทับไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รับจดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่ ราคา

ราคารับจดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 4 แพ็คเกจ ดังนี้

  • แพ็คเกจที่ 1 ราคาเพียง 1,990 บาท – ทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้านำแบบฟอร์ม (เอกสารจดทะเบียน) ไปจดด้วยตัวเอง
  • แพ็คเกจที่ 2 ราคาเพียง 9,490 บาท – จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทและจัดทำตรายางบริษัท หลังจากนั้นนำแบบฟอร์มและตรายางไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดตั้งบริษัทให้ จำนวน 6,360 บาท
  • แพ็คเกจที่ 3 ราคาเพียง 10,490 บาท – จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท จัดทำตรายาง และกรอกแบบฟอร์มจดภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านทางอินเตอร์เน็ต หลังจากแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทเสร็จนำแบบฟอร์มไปจดทะเบียนบริษัทไปจดให้กับลูกค้า ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับกรมพัฒนาฯ 6,360 บาท
  • แพ็คเกจที่ 4 ราคาเพียง 11,990 บาท – จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท จัดทำตรายาง และจัดทำแบบฟอร์มจดภาษีมูลค่าเพิ่ม นำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทไปจดให้กับลูกค้า หลังจากนั้นนำแบบฟอร์มไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมของกรมพัฒนาฯ กับ ค่าธรรมเนียมที่กรมสรรพากร 6,380 บาท

รับจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด รับจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ ในราคาที่คุ้มค่า คุ้มราคา ด้วยบริการที่ดีเยี่ยมและให้คำแนะนำอย่างครบถ้วน พร้อมกับของแถมที่ให้ลูกค้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มาใช้บริการกับเราและไว้วางใจให้ทางเราจดทะเบียนให้

สำหรับท่านใดที่สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่ สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์โทร 02 210 0281 หรือ LINE ID: @greenproksp

พื้นที่ที่ให้บริการในเชียงใหม่

ดอยหล่อ, ยางคราม, สองแคว, สันติสุข, แม่ออน, ทาเหนือ, บ้านสหกรณ์, ห้วยแก้ว, ออนกลาง, ออนเหนือ, แม่ทา, กัลยาณิวัฒนา, บ้านจันทร์, แจ่มหลวง, แม่แดด, จอมทอง, ข่วงเปา, ดอยแก้ว, บ้านหลวง, บ้านแปะ, สบเตี๊ยะ, แม่สอย, ดอยสะเก็ด, ตลาดขวัญ, ตลาดใหญ่, ป่าป้อง, ป่าลาน, ป่าเมี่ยง, ลวงเหนือ, สง่าบ้าน, สันปูเลย, สำราญราษฎร์, เชิงดอย, เทพเสด็จ, แม่คือ, แม่ฮ้อยเงิน, แม่โป่ง, ดอยเต่า, ท่าเดื่อ, บงตัน, บ้านแอ่น, มืดกา, โปงทุ่ง, ฝาง, ม่อนปิ่น, สันทราย, เวียง, แม่ข่า, แม่คะ, แม่งอน, แม่สูน, โป่งน้ำร้อน, พร้าว, ทุ่งหลวง, น้ำแพร่, บ้านโป่ง, ป่าตุ้ม, ป่าไหน่, เขื่อนผาก, แม่ปั๋ง, แม่แวน, โหล่งขอด, สะเมิง, บ่อแก้ว, ยั้งเมิน, สะเมิงเหนือ, สะเมิงใต้, แม่สาบ, ต้นเปา, ทรายมูล, บวกค้าง, ร้องวัวแดง, สันกลาง, สันกำแพง, ห้วยทราย, ออนใต้, แช่ช้าง, แม่ปูคา, ป่าไผ่, สันทรายน้อย, สันทรายหลวง, สันนาเม็ง, สันป่าเปา, สันพระเนตร, หนองจ๊อม, หนองหาร, หนองแหย่ง, เมืองเล็น, แม่แฝก, แม่แฝกใหม่, สันป่าตอง, ทุ่งต้อม, ทุ่งสะโตก, ท่าวังพร้าว, น้ำบ่อหลวง, บ้านกลาง, บ้านแม, มะขามหลวง, มะขุนหวาน, ยุหว่า, แม่ก๊า, สารภี, ขัวมุง, ชมภู, ท่ากว้าง, ท่าวังตาล, ป่าบง, ยางเนิ้ง, หนองผึ้ง, หนองแฝก, ไชยสถาน, หางดง, ขุนคง, บ้านปง, บ้านแหวน, สบแม่ข่า, สันผักหวาน, หนองควาย, หนองตอง, หนองแก๋ว, หารแก้ว, อมก๋อย, นาเกียน, ม่อนจอง, ยางเปียง, สบโขง, แม่ตื่น, ฮอด, นาคอเรือ, บ่อสลี, บ่อหลวง, บ้านตาล, ทุ่งข้าวพวง, ปิงโค้ง, เชียงดาว, เมืองคอง, เมืองงาย, เมืองนะ, แม่นะ, เมือง, ช้างคลาน, ช้างม่อย, ช้างเผือก, ท่าศาลา, ป่าตัน, ป่าแดด, พระสิงห์, ฟ้าฮ่าม, วัดเกต, ศรีภูมิ, สันผีเสื้อ, สุเทพ, หนองป่าครั่ง, หนองหอย, หายยา, แม่เหียะ, แม่ริม, ขี้เหล็ก, ดอนแก้ว, ริมเหนือ, ริมใต้, สะลวง, สันโป่ง, เหมืองแก้ว, แม่สา, แม่แรม, โป่งแยง, แม่วาง, ดอนเปา, ทุ่งปี้, ทุ่งรวงทอง, บ้านกาด, แม่วิน, แม่อาย, ท่าตอน, มะลิกา, สันต้นหมื้อ, แม่นาวาง, แม่สาว, แม่แจ่ม, กองแขก, ช่างเคิ่ง, ท่าผา, บ้านทับ, ปางหินฝน, แม่นาจร, แม่ศึก, แม่แตง, กื้ดช้าง, ช่อแล, บ้านช้าง, บ้านเป้า, ป่าแป๋, สบเปิง, สมก๋าย, สันป่ายาง, สันมหาพน, อินทขิล, เมืองก๋าย, แม่หอพระ, ไชยปราการ, ปงตำ, ศรีดงเย็น, หนองบัว, แม่ทะลบ, เวียงแหง, เปียงหลวง, เมืองแหง, แสนไห