บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656

LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท ยโสธร

กรีนโปร เคเอสพี – รับจดทะเบียนบริษัท ยโสธร โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ด้านจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 25 ปี พร้อมให้คำปรึกษาทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทในยโสธร

รับจดบริษัท ยโสธร

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อการบริการที่ครอบคลุม บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด จึงให้บริการ “รับจดทะเบียนบริษัท ยโสธร” ในทุกพื้นที่ ทุกเขตที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยโสธร

บริการจดทะเบียนบริษัท ยโสธร

บริการที่เรามีให้กับลูกค้า คือ บริการจดทะเบียนบริษัทที่ยโสธร จองชื่อบริษัท จัดทำแบบฟอร์ม เรียบเรียงวัตถุประสงค์ จัดทำตรายางบริษัท นำเอกสารไปจดทะเบียน ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ขอรหัส E-Filing และให้คำปรึกษา

ขั้นตอนการรับจดทะเบียนบริษัท ยโสธร

ขั้นตอนการให้บริการของเราในการรับจดทะเบียนบริษัท ยโสธร เริ่มจากการจองชื่อบริษัทให้กับท่าน ขอรายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน จัดทำตรายาง และจัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท ส่งเอกสารให้กับลูกค้าเพื่อเซ็นเอกสาร หลังจากลูกค้าส่งเอกสารกลับมาหาบริษัท กรีนโปร เคเอสพี ทางเรานำเอกสารและตราประทับไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รับจดทะเบียนบริษัท ยโสธร ราคา

ราคารับจดทะเบียนบริษัท ยโสธร แบ่งออกเป็น 4 แพ็คเกจ ดังนี้

  • แพ็คเกจที่ 1 ราคาเพียง 1,990 บาท – ทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้านำแบบฟอร์ม (เอกสารจดทะเบียน) ไปจดด้วยตัวเอง
  • แพ็คเกจที่ 2 ราคาเพียง 9,490 บาท – จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทและจัดทำตรายางบริษัท หลังจากนั้นนำแบบฟอร์มและตรายางไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดตั้งบริษัทให้ จำนวน 6,360 บาท
  • แพ็คเกจที่ 3 ราคาเพียง 10,490 บาท – จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท จัดทำตรายาง และกรอกแบบฟอร์มจดภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านทางอินเตอร์เน็ต หลังจากแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทเสร็จนำแบบฟอร์มไปจดทะเบียนบริษัทไปจดให้กับลูกค้า ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับกรมพัฒนาฯ 6,360 บาท
  • แพ็คเกจที่ 4 ราคาเพียง 11,990 บาท – จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท จัดทำตรายาง และจัดทำแบบฟอร์มจดภาษีมูลค่าเพิ่ม นำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทไปจดให้กับลูกค้า หลังจากนั้นนำแบบฟอร์มไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมของกรมพัฒนาฯ กับ ค่าธรรมเนียมที่กรมสรรพากร 6,380 บาท

รับจัดตั้งบริษัท ยโสธร

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด รับจัดตั้งบริษัท ยโสธร ในราคาที่คุ้มค่า คุ้มราคา ด้วยบริการที่ดีเยี่ยมและให้คำแนะนำอย่างครบถ้วน พร้อมกับของแถมที่ให้ลูกค้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มาใช้บริการกับเราและไว้วางใจให้ทางเราจดทะเบียนให้

สำหรับท่านใดที่สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท ยโสธร สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์โทร 02 210 0281 หรือ LINE ID: @greenproksp

พื้นที่ที่ให้บริการในยโสธร

กำแมด, กุดชุม, คำน้ำสร้าง, นาโส่, หนองหมี, หนองแหน, ห้วยแก้ง, โนนเปือย, โพนงาม, คำเขื่อนแก้ว, กุดกุง, กู่จาน, ดงเจริญ, ดงแคนใหญ่, ทุ่งมน, นาคำ, นาแก, ย่อ, ลุมพุก, สงเปือย, เหล่าไฮ, แคนน้อย, โพนทัน, กุดน้ำใส, ค้อวัง, น้ำอ้อม, ฟ้าห่วน, ดงมะไฟ, ดู่ลาด, ทรายมูล, นาเวียง, ไผ่, ป่าติ้ว, กระจาย, ศรีฐาน, เชียงเพ็ง, โคกนาโก, โพธิ์ไทร, มหาชนะชัย, คูเมือง, บากเรือ, บึงแก, ผือฮี, พระเสาร์, ฟ้าหยาด, ม่วง, สงยาง, หัวเมือง, โนนทราย, ขั้นไดใหญ่, ขุมเงิน, ค้อเหนือ, ดู่ทุ่ง, ตาดทอง, ทุ่งนางโอก, ทุ่งแต้, นาสะไมย์, น้ำคำใหญ่, สำราญ, สิงห์, หนองคู, หนองหิน, หนองเป็ด, หนองเรือ, เขื่องคำ, เดิด, เลิงนกทา, กุดเชียงหมี, กุดแห่, บุ่งค้า, ศรีแก้ว, สร้างมิ่ง, สวาท, สามัคคี, สามแยก, ห้องแซง, โคกสำราญ, คำเตย, คำไผ่, น้ำคำ, ส้มผ่อ, ไทยเจริญ