บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656

LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่

ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ – เมื่อผู้ประกอบการวางแผนที่จะทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลที่เชียงใหม่ จำเป็นต้องทราบข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท คือ การจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยมีบุคคลตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจในรูปแบบเดียวกันและหวังผลกำไรที่ได้จากธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้น เงินที่นำมาลงในกิจการจะแบ่งออกเป็นสัดส่วนเท่ากับเงินที่ได้ลงมา รายละเอียดการจดบริษัทนั้นมีขั้นตอนต่างๆ มากมาย บทความนี้จะอธิบายเจาะลึกถึงขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท และรายละเอียดที่น่าสนใจ ครบจบในบทความเดียว

1. ชื่อบริษัท

ชื่อของบริษัท – ผู้ประกอบการต้องคิดชื่อของบริษัทที่จะจดทะเบียนโดยชื่อบริษัทต้องมีชื่อทั้งภาษาไทย และอังกฤษ หลังจากนั้นทำการจองชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในระบบออนไลน์ โดยถ้าหากว่าชื่อที่ผู้ประกอบการส่งมาให้จองนั้นไปซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนบริษัทไปแล้ว ทางระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะไม่อนุมัติ (ต้องคิดชื่อขึ้นมาใหม่) อาจคิดชื่อสำรองไว้สัก 2-3 ชื่อก็ได้

2. ที่ตั้งบริษัท

ในการจดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่นั้น ต้องมีสถานที่ตั้งเพื่อจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทที่จะจดทะเบียนอาจจะมีสถานที่ตั้งที่เดียวที่เป็นสำนักงานใหญ่ หรืออาจมีสำนักงานสาขาด้วยก็ได้ ซึ่งถ้ามีสำนักงานสาขาก็ต้องแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตอนจดทะเบียนบริษัท โดยในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งกิจการ ทั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา

3. อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไซต์

ในการจดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ จำเป็นต้องมีอีเมล์แอดเดรส และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท (ในกรณีที่ไม่มีเบอร์บ้าน สามารถใช้เบอร์มือถือแทนได้) ส่วนเว็บไซต์ของบริษัทที่จะจดทะเบียน ถ้าผู้ประกอบการมีเว็บไซต์ก็แจ้ง URL ของ เว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น www.greenprokspregister.com แต่ถ้าผู้ประกอบการไม่มีเว็บไซต์ ก็ไม่เป็นไรกฏหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมี

4. ทุนจดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่

ทุนจดทะเบียนก็คือทุนของกิจการที่จะจดทะเบียนบริษัทมาเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบการต้องประมาณการว่าในการดำเนินธุรกิจที่จะจดทะเบียนบริษัทจำกัดขึ้นมานั้นต้องการใช้เงินทุนเท่าไร ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัท จะจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อต้องการความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทตนเอง

5. เรียกชำระทุนครั้งแรก

ในตอนจดทะเบียนบริษัทต้องกำหนดทุนที่จะชำระครั้งแรก กฏหมายกำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 25% หรือผู้ประกอบการจะชำระมากกว่า 25% หรือ 100% ก็ได้ ทีนี้ผู้ประกอบการอาจสงสัยการชำระทุนคืออะไร ยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ 1 ล้านบาท ถ้าผู้ประกอบการระบุว่าต้องการชำระทุนที่ 25% เพราะฉะนั้น 25% ของทุนจดทะเบียนก็คือ 250,000 บาท ดังนั้นเมื่อจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมาแล้ว ผู้ประกอบการต้องไปเปิดบัญชีธนาคารของบริษัท และนำเงินทุนฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท
โดยเงินทุนในบัญชีธนาคารนี้คือทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเบิกถอนมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการบริษัทที่จดทะเบียนได้ ยกตัวอย่างเช่น ค่าเช่าออฟฟิศ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เงินดือน พนักงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย หรือแม้กระทั่งค่าเดินทางในธุรกิจของบริษัท โดยค่าใช้จ่ายบริษัทต่างนั้นนี้ต้องมีใบเสร็จเป็นชื่อบริษัทมาใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไป

6. ข้อมูลของผู้ก่อการอย่างน้อย 3 ท่าน

ในการจดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ กฏหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ก่อการนั่นก็คือผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 3 คนจึงจะจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งข้อมูลของผู้ก่อการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท จะประกอบไปด้วย
– ชี่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น
– อาชีพของผู้ถือหุ้น
– เบอร์โทรของผู้ถือหุ้น
– จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือในบริษัท

7. รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท

ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด กฏหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน นั่นคือจะมี 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน หรือมากกว่าก็ได้ ซึ่งกรรมการจะเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัท และมีอำนาจในการลงนามในธุรกรรมซึ่งมีผลผูกพันทางกฏหมายกับบริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อกล่าวถึงกรรมการแล้วทีนี้เราจะมากล่าวถึงเงื่อนไขการลงนามของกรรมการ ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ผู้ประกอบการสามารถกำหนดเงื่อนไขการลงนามกรรมการได้หลายรูปแบบ ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจดทะเบียนตกลงกัน

8. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท

ผู้ประกอบการต้องคิดว่าจุดประสงค์ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่นี้ มีจุดประสงค์เพื่อทำธุรกิจอะไร ผู้ประกอบการก็สามารถเขียนวัตถุประสงค์ที่ต้องการทำได้เลย โดยบริษัทที่จะจดทะเบียนสามารถดำเนินธุรกิจได้หลายวัตถุประสงค์ เบื้องต้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นมีวัตถุประสงค์มาตรฐานอยู่แล้ว คือ แบบ ว.1 เป็นธุรกิจ พาณิชยกรรม แบบ ว.2 เป็นธุรกิจบริการ ซึ่งทางบริษัทรับจดทะเบียนจะเลือกแบบวัตถุประสงค์มาตรฐานที่ตรงกับธุรกิจลูกค้ามากที่สุด แต่ถ้าผู้ประกอบการทำด้วยตัวเองต้องอ่าน แบบ ว. เพื่อเลือกอีกที

พื้นที่ในเชียงใหม่

ดอยหล่อ, ยางคราม, สองแคว, สันติสุข, แม่ออน, ทาเหนือ, บ้านสหกรณ์, ห้วยแก้ว, ออนกลาง, ออนเหนือ, แม่ทา, กัลยาณิวัฒนา, บ้านจันทร์, แจ่มหลวง, แม่แดด, จอมทอง, ข่วงเปา, ดอยแก้ว, บ้านหลวง, บ้านแปะ, สบเตี๊ยะ, แม่สอย, ดอยสะเก็ด, ตลาดขวัญ, ตลาดใหญ่, ป่าป้อง, ป่าลาน, ป่าเมี่ยง, ลวงเหนือ, สง่าบ้าน, สันปูเลย, สำราญราษฎร์, เชิงดอย, เทพเสด็จ, แม่คือ, แม่ฮ้อยเงิน, แม่โป่ง, ดอยเต่า, ท่าเดื่อ, บงตัน, บ้านแอ่น, มืดกา, โปงทุ่ง, ฝาง, ม่อนปิ่น, สันทราย, เวียง, แม่ข่า, แม่คะ, แม่งอน, แม่สูน, โป่งน้ำร้อน, พร้าว, ทุ่งหลวง, น้ำแพร่, บ้านโป่ง, ป่าตุ้ม, ป่าไหน่, เขื่อนผาก, แม่ปั๋ง, แม่แวน, โหล่งขอด, สะเมิง, บ่อแก้ว, ยั้งเมิน, สะเมิงเหนือ, สะเมิงใต้, แม่สาบ, ต้นเปา, ทรายมูล, บวกค้าง, ร้องวัวแดง, สันกลาง, สันกำแพง, ห้วยทราย, ออนใต้, แช่ช้าง, แม่ปูคา, ป่าไผ่, สันทรายน้อย, สันทรายหลวง, สันนาเม็ง, สันป่าเปา, สันพระเนตร, หนองจ๊อม, หนองหาร, หนองแหย่ง, เมืองเล็น, แม่แฝก, แม่แฝกใหม่, สันป่าตอง, ทุ่งต้อม, ทุ่งสะโตก, ท่าวังพร้าว, น้ำบ่อหลวง, บ้านกลาง, บ้านแม, มะขามหลวง, มะขุนหวาน, ยุหว่า, แม่ก๊า, สารภี, ขัวมุง, ชมภู, ท่ากว้าง, ท่าวังตาล, ป่าบง, ยางเนิ้ง, หนองผึ้ง, หนองแฝก, ไชยสถาน, หางดง, ขุนคง, บ้านปง, บ้านแหวน, สบแม่ข่า, สันผักหวาน, หนองควาย, หนองตอง, หนองแก๋ว, หารแก้ว, อมก๋อย, นาเกียน, ม่อนจอง, ยางเปียง, สบโขง, แม่ตื่น, ฮอด, นาคอเรือ, บ่อสลี, บ่อหลวง, บ้านตาล, ทุ่งข้าวพวง, ปิงโค้ง, เชียงดาว, เมืองคอง, เมืองงาย, เมืองนะ, แม่นะ, เมือง, ช้างคลาน, ช้างม่อย, ช้างเผือก, ท่าศาลา, ป่าตัน, ป่าแดด, พระสิงห์, ฟ้าฮ่าม, วัดเกต, ศรีภูมิ, สันผีเสื้อ, สุเทพ, หนองป่าครั่ง, หนองหอย, หายยา, แม่เหียะ, แม่ริม, ขี้เหล็ก, ดอนแก้ว, ริมเหนือ, ริมใต้, สะลวง, สันโป่ง, เหมืองแก้ว, แม่สา, แม่แรม, โป่งแยง, แม่วาง, ดอนเปา, ทุ่งปี้, ทุ่งรวงทอง, บ้านกาด, แม่วิน, แม่อาย, ท่าตอน, มะลิกา, สันต้นหมื้อ, แม่นาวาง, แม่สาว, แม่แจ่ม, กองแขก, ช่างเคิ่ง, ท่าผา, บ้านทับ, ปางหินฝน, แม่นาจร, แม่ศึก, แม่แตง, กื้ดช้าง, ช่อแล, บ้านช้าง, บ้านเป้า, ป่าแป๋, สบเปิง, สมก๋าย, สันป่ายาง, สันมหาพน, อินทขิล, เมืองก๋าย, แม่หอพระ, ไชยปราการ, ปงตำ, ศรีดงเย็น, หนองบัว, แม่ทะลบ, เวียงแหง, เปียงหลวง, เมืองแหง, แสนไห

ให้คะแนนบทความนี้ post