บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656

LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

จดทะเบียนบริษัทอยุธยา

ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทอยุธยา – เมื่อผู้ประกอบการวางแผนที่จะทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลที่อยุธยา จำเป็นต้องทราบข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท คือ การจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยมีบุคคลตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจในรูปแบบเดียวกันและหวังผลกำไรที่ได้จากธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้น เงินที่นำมาลงในกิจการจะแบ่งออกเป็นสัดส่วนเท่ากับเงินที่ได้ลงมา รายละเอียดการจดบริษัทนั้นมีขั้นตอนต่างๆ มากมาย บทความนี้จะอธิบายเจาะลึกถึงขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท และรายละเอียดที่น่าสนใจ ครบจบในบทความเดียว

1. ชื่อบริษัท

ชื่อของบริษัท – ผู้ประกอบการต้องคิดชื่อของบริษัทที่จะจดทะเบียนโดยชื่อบริษัทต้องมีชื่อทั้งภาษาไทย และอังกฤษ หลังจากนั้นทำการจองชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในระบบออนไลน์ โดยถ้าหากว่าชื่อที่ผู้ประกอบการส่งมาให้จองนั้นไปซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนบริษัทไปแล้ว ทางระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะไม่อนุมัติ (ต้องคิดชื่อขึ้นมาใหม่) อาจคิดชื่อสำรองไว้สัก 2-3 ชื่อก็ได้

2. ที่ตั้งบริษัท

ในการจดทะเบียนบริษัทอยุธยานั้น ต้องมีสถานที่ตั้งเพื่อจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทที่จะจดทะเบียนอาจจะมีสถานที่ตั้งที่เดียวที่เป็นสำนักงานใหญ่ หรืออาจมีสำนักงานสาขาด้วยก็ได้ ซึ่งถ้ามีสำนักงานสาขาก็ต้องแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตอนจดทะเบียนบริษัท โดยในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งกิจการ ทั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา

3. อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไซต์

ในการจดทะเบียนบริษัทอยุธยา จำเป็นต้องมีอีเมล์แอดเดรส และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท (ในกรณีที่ไม่มีเบอร์บ้าน สามารถใช้เบอร์มือถือแทนได้) ส่วนเว็บไซต์ของบริษัทที่จะจดทะเบียน ถ้าผู้ประกอบการมีเว็บไซต์ก็แจ้ง URL ของ เว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น www.greenprokspregister.com แต่ถ้าผู้ประกอบการไม่มีเว็บไซต์ ก็ไม่เป็นไรกฏหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมี

4. ทุนจดทะเบียนบริษัทอยุธยา

ทุนจดทะเบียนก็คือทุนของกิจการที่จะจดทะเบียนบริษัทมาเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบการต้องประมาณการว่าในการดำเนินธุรกิจที่จะจดทะเบียนบริษัทจำกัดขึ้นมานั้นต้องการใช้เงินทุนเท่าไร ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัท จะจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อต้องการความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทตนเอง

5. เรียกชำระทุนครั้งแรก

ในตอนจดทะเบียนบริษัทต้องกำหนดทุนที่จะชำระครั้งแรก กฏหมายกำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 25% หรือผู้ประกอบการจะชำระมากกว่า 25% หรือ 100% ก็ได้ ทีนี้ผู้ประกอบการอาจสงสัยการชำระทุนคืออะไร ยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ 1 ล้านบาท ถ้าผู้ประกอบการระบุว่าต้องการชำระทุนที่ 25% เพราะฉะนั้น 25% ของทุนจดทะเบียนก็คือ 250,000 บาท ดังนั้นเมื่อจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมาแล้ว ผู้ประกอบการต้องไปเปิดบัญชีธนาคารของบริษัท และนำเงินทุนฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท
โดยเงินทุนในบัญชีธนาคารนี้คือทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเบิกถอนมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการบริษัทที่จดทะเบียนได้ ยกตัวอย่างเช่น ค่าเช่าออฟฟิศ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เงินดือน พนักงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย หรือแม้กระทั่งค่าเดินทางในธุรกิจของบริษัท โดยค่าใช้จ่ายบริษัทต่างนั้นนี้ต้องมีใบเสร็จเป็นชื่อบริษัทมาใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไป

6. ข้อมูลของผู้ก่อการอย่างน้อย 3 ท่าน

ในการจดทะเบียนบริษัทอยุธยา กฏหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ก่อการนั่นก็คือผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 3 คนจึงจะจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งข้อมูลของผู้ก่อการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท จะประกอบไปด้วย
– ชี่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น
– อาชีพของผู้ถือหุ้น
– เบอร์โทรของผู้ถือหุ้น
– จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือในบริษัท

7. รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท

ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด กฏหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน นั่นคือจะมี 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน หรือมากกว่าก็ได้ ซึ่งกรรมการจะเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัท และมีอำนาจในการลงนามในธุรกรรมซึ่งมีผลผูกพันทางกฏหมายกับบริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อกล่าวถึงกรรมการแล้วทีนี้เราจะมากล่าวถึงเงื่อนไขการลงนามของกรรมการ ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ผู้ประกอบการสามารถกำหนดเงื่อนไขการลงนามกรรมการได้หลายรูปแบบ ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจดทะเบียนตกลงกัน

8. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท

ผู้ประกอบการต้องคิดว่าจุดประสงค์ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยุธยานี้ มีจุดประสงค์เพื่อทำธุรกิจอะไร ผู้ประกอบการก็สามารถเขียนวัตถุประสงค์ที่ต้องการทำได้เลย โดยบริษัทที่จะจดทะเบียนสามารถดำเนินธุรกิจได้หลายวัตถุประสงค์ เบื้องต้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นมีวัตถุประสงค์มาตรฐานอยู่แล้ว คือ แบบ ว.1 เป็นธุรกิจ พาณิชยกรรม แบบ ว.2 เป็นธุรกิจบริการ ซึ่งทางบริษัทรับจดทะเบียนจะเลือกแบบวัตถุประสงค์มาตรฐานที่ตรงกับธุรกิจลูกค้ามากที่สุด แต่ถ้าผู้ประกอบการทำด้วยตัวเองต้องอ่าน แบบ ว. เพื่อเลือกอีกที

พื้นที่ในอยุธยา

จำปา, ท่าหลวง, ท่าเจ้าสนุก, ท่าเรือ, บ้านร่อม, ปากท่า, วังแดง, ศาลาลอย, หนองขนาก, โพธิ์เอน, คลองสะแก, ท่าช้าง, นครหลวง, บางพระครู, บางระกำ, บ่อโพง, บ้านชุ้ง, ปากจั่น, พระนอน, สามไถ, หนองปลิง, แม่ลา, บางซ้าย, ปลายกลัด, วังพัฒนา, เต่าเล่า, เทพมงคล, แก้วฟ้า, กบเจา, ทางช้าง, น้ำเต้า, บางชะนี, บางบาล, บางหลวง, บางหลวงโดด, บางหัก, บ้านกุ่ม, บ้านคลัง, พระขาว, มหาพราหมณ์, วัดตะกู, วัดยม, สะพานไทย, ไทรน้อย, ขยาย, ขวัญเมือง, ตานิม, ตาลเอน, ทับน้ำ, ทางกลาง, บางนางร้า, บางปะหัน, บางเดื่อ, บางเพลิง, บ้านขล้อ, บ้านลี่, พุทเลา, หันสัง, เสาธง, โพธิ์สามต้น, บางปะอิน, ขนอนหลวง, คลองจิก, คุ้งลาน, ตลาดเกรียบ, ตลิ่งชัน, บางกระสั้น, บางประแดง, บ้านกรด, บ้านพลับ, บ้านสร้าง, บ้านหว้า, บ้านเลน, บ้านแป้ง, บ้านโพ, สามเรือน, เกาะเกิด, เชียงรากน้อย, กกแก้วบูรพา, กระแชง, ช่างเหล็ก, ช้างน้อย, ช้างใหญ่, บางพลี, บางยี่โท, บางไทร, บ้างกลึง, บ้านม้า, บ้านเกาะ, ราชคราม, สนามชัย, หน้าไม้, ห่อหมก, แคตก, แคออก, โคกช้าง, โพแตง, ไผ่พระ, ไม้ตรา, คลองน้อย, บ้านแพรก, บ้านใหม่, สองห้อง, สำพะเนียง, กุฎี, จักราช, ดอนลาน, ตาลาน, ท่าดินแดง, นาคู, บ้านแค, บ้านใหญ่, ผักไห่, ลาดชิด, ลาดน้ำเค็ม, ลำตะเคียน, หนองน้ำใหญ่, หน้าโคก, อมฤต, พระนครศรีอยุธยา, กะมัง, คลองตะเคียน, คลองสระบัว, คลองสวนพลู, ท่าวาสุกรี, บ้านป้อม, บ้านรุน, ประตูชัย, ปากกราน, ภูเขาทอง, ลุมพลี, วัดตูม, สวนพริก, สำเภาล่ม, หอรัตนไชย, หันตรา, หัวรอ, เกาะเรียน, ไผ่ลิงศูนย์สินค้าOTOPพระนครศรีอยุธยา, กระจิว, ดอนหญ้านาง, พระแก้ว, ภาชี, ระโสม, หนองน้ำใส, โคกม่วง, ไผ่ล้อม, กะทุ่ม, ท่าตอ, บางนา, บ้านขวาง, บ้านนา, พิตเพียน, มหาราช, หัวไผ่, เจ้าปลุก, โรงช้าง, คลองพระยาบันลือ, คู้สลอด, พระยาบันลือ, ลาดบัวหลวง, สามเมือง, สิงหนาท, หลักชัย, ข้าวงาม, ชะแมบ, บ่อตาโล่, พยอม, ลำตาเสา, ลำไทร, วังจุฬา, วังน้อย, สนับทึบ, หันตะเภา, ข้าวเม่า, คานหาม, ธนู, บ้านช้าง, บ้านหีบ, สามบัณฑิต, หนองน้ำส้ม, หนองไม้ซุง, อุทัย, เสนา, โพสาวหาญ, ชายนา, ดอนทอง, บางนมโค, บ้านกระทุ่ม, บ้านหลวง, บ้านแถว, บ้านแพน, บ้านโพธิ์, มารวิชัย, รางจรเข้, ลาดงา, สามกอ, สามตุ่ม, หัวเวียง, เจ้าเจ็ด, เจ้าเสด็จ

ให้คะแนนบทความนี้ post