บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656

LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

จดทะเบียนบริษัทศรีสะเกษ

ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทศรีสะเกษ – เมื่อผู้ประกอบการวางแผนที่จะทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลที่ศรีสะเกษ จำเป็นต้องทราบข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท คือ การจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยมีบุคคลตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจในรูปแบบเดียวกันและหวังผลกำไรที่ได้จากธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้น เงินที่นำมาลงในกิจการจะแบ่งออกเป็นสัดส่วนเท่ากับเงินที่ได้ลงมา รายละเอียดการจดบริษัทนั้นมีขั้นตอนต่างๆ มากมาย บทความนี้จะอธิบายเจาะลึกถึงขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท และรายละเอียดที่น่าสนใจ ครบจบในบทความเดียว

1. ชื่อบริษัท

ชื่อของบริษัท – ผู้ประกอบการต้องคิดชื่อของบริษัทที่จะจดทะเบียนโดยชื่อบริษัทต้องมีชื่อทั้งภาษาไทย และอังกฤษ หลังจากนั้นทำการจองชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในระบบออนไลน์ โดยถ้าหากว่าชื่อที่ผู้ประกอบการส่งมาให้จองนั้นไปซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนบริษัทไปแล้ว ทางระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะไม่อนุมัติ (ต้องคิดชื่อขึ้นมาใหม่) อาจคิดชื่อสำรองไว้สัก 2-3 ชื่อก็ได้

2. ที่ตั้งบริษัท

ในการจดทะเบียนบริษัทศรีสะเกษนั้น ต้องมีสถานที่ตั้งเพื่อจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทที่จะจดทะเบียนอาจจะมีสถานที่ตั้งที่เดียวที่เป็นสำนักงานใหญ่ หรืออาจมีสำนักงานสาขาด้วยก็ได้ ซึ่งถ้ามีสำนักงานสาขาก็ต้องแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตอนจดทะเบียนบริษัท โดยในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งกิจการ ทั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา

3. อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไซต์

ในการจดทะเบียนบริษัทศรีสะเกษ จำเป็นต้องมีอีเมล์แอดเดรส และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท (ในกรณีที่ไม่มีเบอร์บ้าน สามารถใช้เบอร์มือถือแทนได้) ส่วนเว็บไซต์ของบริษัทที่จะจดทะเบียน ถ้าผู้ประกอบการมีเว็บไซต์ก็แจ้ง URL ของ เว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น www.greenprokspregister.com แต่ถ้าผู้ประกอบการไม่มีเว็บไซต์ ก็ไม่เป็นไรกฏหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมี

4. ทุนจดทะเบียนบริษัทศรีสะเกษ

ทุนจดทะเบียนก็คือทุนของกิจการที่จะจดทะเบียนบริษัทมาเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบการต้องประมาณการว่าในการดำเนินธุรกิจที่จะจดทะเบียนบริษัทจำกัดขึ้นมานั้นต้องการใช้เงินทุนเท่าไร ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัท จะจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อต้องการความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทตนเอง

5. เรียกชำระทุนครั้งแรก

ในตอนจดทะเบียนบริษัทต้องกำหนดทุนที่จะชำระครั้งแรก กฏหมายกำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 25% หรือผู้ประกอบการจะชำระมากกว่า 25% หรือ 100% ก็ได้ ทีนี้ผู้ประกอบการอาจสงสัยการชำระทุนคืออะไร ยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ 1 ล้านบาท ถ้าผู้ประกอบการระบุว่าต้องการชำระทุนที่ 25% เพราะฉะนั้น 25% ของทุนจดทะเบียนก็คือ 250,000 บาท ดังนั้นเมื่อจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมาแล้ว ผู้ประกอบการต้องไปเปิดบัญชีธนาคารของบริษัท และนำเงินทุนฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท
โดยเงินทุนในบัญชีธนาคารนี้คือทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเบิกถอนมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการบริษัทที่จดทะเบียนได้ ยกตัวอย่างเช่น ค่าเช่าออฟฟิศ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เงินดือน พนักงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย หรือแม้กระทั่งค่าเดินทางในธุรกิจของบริษัท โดยค่าใช้จ่ายบริษัทต่างนั้นนี้ต้องมีใบเสร็จเป็นชื่อบริษัทมาใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไป

6. ข้อมูลของผู้ก่อการอย่างน้อย 3 ท่าน

ในการจดทะเบียนบริษัทศรีสะเกษ กฏหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ก่อการนั่นก็คือผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 3 คนจึงจะจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งข้อมูลของผู้ก่อการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท จะประกอบไปด้วย
– ชี่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น
– อาชีพของผู้ถือหุ้น
– เบอร์โทรของผู้ถือหุ้น
– จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือในบริษัท

7. รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท

ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด กฏหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน นั่นคือจะมี 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน หรือมากกว่าก็ได้ ซึ่งกรรมการจะเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัท และมีอำนาจในการลงนามในธุรกรรมซึ่งมีผลผูกพันทางกฏหมายกับบริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อกล่าวถึงกรรมการแล้วทีนี้เราจะมากล่าวถึงเงื่อนไขการลงนามของกรรมการ ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ผู้ประกอบการสามารถกำหนดเงื่อนไขการลงนามกรรมการได้หลายรูปแบบ ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจดทะเบียนตกลงกัน

8. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท

ผู้ประกอบการต้องคิดว่าจุดประสงค์ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทศรีสะเกษนี้ มีจุดประสงค์เพื่อทำธุรกิจอะไร ผู้ประกอบการก็สามารถเขียนวัตถุประสงค์ที่ต้องการทำได้เลย โดยบริษัทที่จะจดทะเบียนสามารถดำเนินธุรกิจได้หลายวัตถุประสงค์ เบื้องต้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นมีวัตถุประสงค์มาตรฐานอยู่แล้ว คือ แบบ ว.1 เป็นธุรกิจ พาณิชยกรรม แบบ ว.2 เป็นธุรกิจบริการ ซึ่งทางบริษัทรับจดทะเบียนจะเลือกแบบวัตถุประสงค์มาตรฐานที่ตรงกับธุรกิจลูกค้ามากที่สุด แต่ถ้าผู้ประกอบการทำด้วยตัวเองต้องอ่าน แบบ ว. เพื่อเลือกอีกที

พื้นที่ในศรีสะเกษ

ศิลาลาด, กุง, คลีกลิ้ง, หนองบัวดง, โจดม่วง, โพธิ์ศรีสุวรรณ, ผือใหญ่, หนองม้า, อีเซ, เสียว, โดด, กันทรลักษ์, กระแชง, กุดเสลา, ขนุน, จานใหญ่, ชำ, ตระกาจ, ทุ่งใหญ่, น้ำอ้อม, บึงมะลู, ภูผาหมอก, ภูเงิน, รุง, ละลาย, สวนกล้วย, สังเม็ก, หนองหญ้าลาด, เมือง, เวียงเหนือ, เสาธงชัย, โนนสำราญ, กันทรารมย์, คำเนียม, จาน, ดูน, ทาม, บัวน้อย, ผักแพว, ยาง, ละทาย, หนองบัว, หนองหัวช้าง, หนองแก้ว, หนองแวง, อีปาด, เมืองน้อย, โนนสังลขุขันธ์, กฤษณา, จะกง, ดองกำเม็ด, ตะเคียน, ตาอุด, นิคมพัฒนา, ปราสาท, ปรือใหญ่, ลมศักดิ์, ศรีตระกูล, ศรีสะอาด, สะเดาใหญ่, สำโรงตาเจ็น, หนองฉลอง, หัวเสือ, ห้วยสำราญ, ห้วยเหนือ, ห้วยใต้, โคกเพชร, โสน, ใจดี, ขุนหาญ, กระหวัน, กันทรอม, บักดอง, พราน, ภูฝ้าย, สิ, ห้วยจันทร์, โนนสูง, โพธิ์กระสังข์, โพธิ์วงศ์, ไพร, น้ำเกลี้ยง, คูบ, ตองปิด, รุ่งระวี, ละเอาะ, เขิน, บึงบูรพ์, เป๊าะ, ปรางค์กู่, กู่, ดู่, ตูม, พิมาย, พิมายเหนือ, สมอ, สวาย, สำโรงปราสาท, หนองเชียงทูน, โพธิ์ศรี, พยุห์, ตำแย, พรหมสวัสดิ์, หนองค้า, โนนเพ็ก, ภูสิงห์, ดงรัก, ตะเคียนราม, ละลม, ห้วยตามอญ, ห้วยตึ๊กชู, โคกตาล, ไพรพัฒนา, กุดเมืองฮาม, คอนกาม, บึงบอน, ยางชุมน้อย, ยางชุมใหญ่, ลิ้นฟ้า, โนนคูณ, ราษีไศล, จิกสังข์ทอง, ด่าน, บัวหุ่ง, สร้างปี่, ส้มป่อย, หนองหมี, หนองอึ่ง, หนองแค, หว้านคำ, เมืองคง, เมืองแคน, ไผ่, วังหิน, ดวนใหญ่, ทุ่งสว่าง, ธาตุ, บุสูง, บ่อแก้ว, ศรีสำราญ, โพนยาง, ศรีรัตนะ, พิงพวย, ศรีแก้ว, ศรีโนนงาม, สระเยาว์, สะพุง, เสืองข้าว, กล้วยกว้าง, จานแสนไชย, ผักไหม, ห้วยทับทัน, เมืองหลวง, อุทุมพรพิสัย, กำแพง, ก้านเหลือง, ขะยูง, ตาเกษ, ทุ่งไชย, ปะอาว, รังแร้ง, สระกำแพงใหญ่, สำโรง, หนองห้าง, หนองไฮ, หัวช้าง, อี่หล่ำ, แขม, แข้, แต้, โคกจาน, โคกหล่าม, โพธิ์ชัย, เบญจลักษ์, ท่าคล้อ, หนองงูเหลือม, หนองหว้า, หนองฮาง, คูซอด, ซำ, ตะดอบ, ทุ่ม, น้ำคำ, หญ้าปล้อง, หนองครก, หนองไผ่, หมากเขียบ, เมืองเหนือ, เมืองใต้, โพธิ์, โพนข่า, โพนค้อ, โพนเขวา, ตาโกน, หนองใหญ่, เมืองจันทร์, บก, หนองกุง, เหล่ากวาง, โนนค้อ, ดินแดง, ปราสาทเยอ, สำโรงพลัน, สุขสวัสดิ์, โนนปูน, ไพรบึง

ให้คะแนนบทความนี้ post