บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656

LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

จดทะเบียนบริษัทร้อยเอ็ด

ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทร้อยเอ็ด – เมื่อผู้ประกอบการวางแผนที่จะทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลที่ร้อยเอ็ด จำเป็นต้องทราบข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท คือ การจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยมีบุคคลตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจในรูปแบบเดียวกันและหวังผลกำไรที่ได้จากธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้น เงินที่นำมาลงในกิจการจะแบ่งออกเป็นสัดส่วนเท่ากับเงินที่ได้ลงมา รายละเอียดการจดบริษัทนั้นมีขั้นตอนต่างๆ มากมาย บทความนี้จะอธิบายเจาะลึกถึงขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท และรายละเอียดที่น่าสนใจ ครบจบในบทความเดียว

1. ชื่อบริษัท

ชื่อของบริษัท – ผู้ประกอบการต้องคิดชื่อของบริษัทที่จะจดทะเบียนโดยชื่อบริษัทต้องมีชื่อทั้งภาษาไทย และอังกฤษ หลังจากนั้นทำการจองชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในระบบออนไลน์ โดยถ้าหากว่าชื่อที่ผู้ประกอบการส่งมาให้จองนั้นไปซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนบริษัทไปแล้ว ทางระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะไม่อนุมัติ (ต้องคิดชื่อขึ้นมาใหม่) อาจคิดชื่อสำรองไว้สัก 2-3 ชื่อก็ได้

2. ที่ตั้งบริษัท

ในการจดทะเบียนบริษัทร้อยเอ็ดนั้น ต้องมีสถานที่ตั้งเพื่อจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทที่จะจดทะเบียนอาจจะมีสถานที่ตั้งที่เดียวที่เป็นสำนักงานใหญ่ หรืออาจมีสำนักงานสาขาด้วยก็ได้ ซึ่งถ้ามีสำนักงานสาขาก็ต้องแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตอนจดทะเบียนบริษัท โดยในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งกิจการ ทั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา

3. อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไซต์

ในการจดทะเบียนบริษัทร้อยเอ็ด จำเป็นต้องมีอีเมล์แอดเดรส และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท (ในกรณีที่ไม่มีเบอร์บ้าน สามารถใช้เบอร์มือถือแทนได้) ส่วนเว็บไซต์ของบริษัทที่จะจดทะเบียน ถ้าผู้ประกอบการมีเว็บไซต์ก็แจ้ง URL ของ เว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น www.greenprokspregister.com แต่ถ้าผู้ประกอบการไม่มีเว็บไซต์ ก็ไม่เป็นไรกฏหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมี

4. ทุนจดทะเบียนบริษัทร้อยเอ็ด

ทุนจดทะเบียนก็คือทุนของกิจการที่จะจดทะเบียนบริษัทมาเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบการต้องประมาณการว่าในการดำเนินธุรกิจที่จะจดทะเบียนบริษัทจำกัดขึ้นมานั้นต้องการใช้เงินทุนเท่าไร ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัท จะจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อต้องการความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทตนเอง

5. เรียกชำระทุนครั้งแรก

ในตอนจดทะเบียนบริษัทต้องกำหนดทุนที่จะชำระครั้งแรก กฏหมายกำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 25% หรือผู้ประกอบการจะชำระมากกว่า 25% หรือ 100% ก็ได้ ทีนี้ผู้ประกอบการอาจสงสัยการชำระทุนคืออะไร ยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ 1 ล้านบาท ถ้าผู้ประกอบการระบุว่าต้องการชำระทุนที่ 25% เพราะฉะนั้น 25% ของทุนจดทะเบียนก็คือ 250,000 บาท ดังนั้นเมื่อจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมาแล้ว ผู้ประกอบการต้องไปเปิดบัญชีธนาคารของบริษัท และนำเงินทุนฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท
โดยเงินทุนในบัญชีธนาคารนี้คือทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเบิกถอนมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการบริษัทที่จดทะเบียนได้ ยกตัวอย่างเช่น ค่าเช่าออฟฟิศ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เงินดือน พนักงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย หรือแม้กระทั่งค่าเดินทางในธุรกิจของบริษัท โดยค่าใช้จ่ายบริษัทต่างนั้นนี้ต้องมีใบเสร็จเป็นชื่อบริษัทมาใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไป

6. ข้อมูลของผู้ก่อการอย่างน้อย 3 ท่าน

ในการจดทะเบียนบริษัทร้อยเอ็ด กฏหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ก่อการนั่นก็คือผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 3 คนจึงจะจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งข้อมูลของผู้ก่อการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท จะประกอบไปด้วย
– ชี่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น
– อาชีพของผู้ถือหุ้น
– เบอร์โทรของผู้ถือหุ้น
– จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือในบริษัท

7. รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท

ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด กฏหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน นั่นคือจะมี 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน หรือมากกว่าก็ได้ ซึ่งกรรมการจะเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัท และมีอำนาจในการลงนามในธุรกรรมซึ่งมีผลผูกพันทางกฏหมายกับบริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อกล่าวถึงกรรมการแล้วทีนี้เราจะมากล่าวถึงเงื่อนไขการลงนามของกรรมการ ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ผู้ประกอบการสามารถกำหนดเงื่อนไขการลงนามกรรมการได้หลายรูปแบบ ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจดทะเบียนตกลงกัน

8. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท

ผู้ประกอบการต้องคิดว่าจุดประสงค์ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร้อยเอ็ดนี้ มีจุดประสงค์เพื่อทำธุรกิจอะไร ผู้ประกอบการก็สามารถเขียนวัตถุประสงค์ที่ต้องการทำได้เลย โดยบริษัทที่จะจดทะเบียนสามารถดำเนินธุรกิจได้หลายวัตถุประสงค์ เบื้องต้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นมีวัตถุประสงค์มาตรฐานอยู่แล้ว คือ แบบ ว.1 เป็นธุรกิจ พาณิชยกรรม แบบ ว.2 เป็นธุรกิจบริการ ซึ่งทางบริษัทรับจดทะเบียนจะเลือกแบบวัตถุประสงค์มาตรฐานที่ตรงกับธุรกิจลูกค้ามากที่สุด แต่ถ้าผู้ประกอบการทำด้วยตัวเองต้องอ่าน แบบ ว. เพื่อเลือกอีกที

พื้นที่ในร้อยเอ็ด

ทุ่งเขาหลวง, มะบ้า, เทอดไทย, เหล่า, ดูกอึ่ง, สาวแห, หนองฮี, เด่นราษฎร์, บ้านเขือง, พระธาตุ, พระเจ้า, พลับพลา, หมูม้น, เชียงขวัญ, จตุรพักตรพิมาน, ดงกลาง, ดงแดง, ดู่น้อย, น้ำใส, ป่าสังข์, ลิ้นฟ้า, ศรีโคตร, อีง่อง, เมืองหงส์, โคกล่าม, จังหาร, ดงสิงห์, ดินดำ, ปาฝา, ผักแว่น, ม่วงลาด, ยางใหญ่, แสนชาติ, ธงธานี, ธวัชบุรี, นิเวศน์, บึงนคร, มะอึ, ราชธานี, หนองไผ่, อุ่มเม้า, เขวาทุ่ง, เมืองน้อย, ไพศาล, ปทุมรัตต์, ดอกล้ำ, บัวแดง, สระบัว, หนองแคน, โนนสง่า, โนนสวรรค์, โพนสูง, กุดน้ำใส, คำไฮ, ค้อใหญ่, ชานุวรรณ, นานวล, พนมไพร, วารีสวัสดิ์, สระแก้ว, หนองทัพไทย, แสนสุข, โพธิ์ใหญ่, บ้านบาก, ศรีสมเด็จ, สวนจิก, หนองแวงควง, หนองใหญ่, เมืองเปลือย, โพธิ์สัย, สุวรรณภูมิ, จำปาขัน, ช้างเผือก, ดอกไม้, ทุ่งกุลา, ทุ่งศรีเมือง, ทุ่งหลวง, นาใหญ่, น้ำคำ, บ่อพันขัน, สระคู, หัวช้าง, หัวโทน, หินกอง, ห้วยหินลาด, เมืองทุ่ง, กกโพธิ์, ท่าสีดา, บึงงาม, ผาน้ำย้อย, ภูเขาทอง, หนองขุ่นใหญ่, หนองพอก, โคกสว่าง, ขี้เหล็ก, บ้านดู่, บ้านแจ้ง, หนองขาม, หนองบัว, หนองหมื่นถ่าน, หน่อม, อาจสามารถ, โพนเมือง, โหรา, กำแพง, กู่กาสิงห์, ดงครั่งน้อย, ดงครั่งใหญ่, ทุ่งทอง, น้ำอ้อม, บ้านฝาง, สิงห์โคก, เกษตรวิสัย, เมืองบัว, เหล่าหลวง, โนนสว่าง, ชมสะอาด, ชุมพร, บุ่งเลิศ, เมยวดี, ขอนแก่น, ดงลาน, นาโพธิ์, ปอภาร, รอบเมือง, สะอาดสมบูรณ์, สีแก้ว, หนองแก้ว, หนองแวง, เมืองทอง, เหนือเมือง, แคนใหญ่, โนนตาล, โนนรัง, กกกุง, คูเมือง, หนองผือ, หนองหิน, เมืองสรวง, เสลภูมิ, กลาง, ขวัญเมือง, ขวาว, ท่าม่วง, นางาม, นาเมือง, นาเลิง, นาแซง, บึงเกลือ, พรสวรรค์, ภูเงิน, วังหลวง, ศรีวิสัย, หนองหลวง, เกาะแก้ว, เมืองไพร, เหล่าน้อย, โพธิ์ทอง, โพธิ์ชัย, ขามเปี้ย, คำพอุง, ดอนโอง, บัวคำ, สะอาด, หนองตาไก้, อัคคะคำ, เชียงใหม่, โพธิ์ศรี, ท่าหาดยาว, ยางคำ, ศรีสว่าง, สามขา, โพนทราย, โพนทอง, คำนาดี, นาอุดม, พรมสวรรค์, วังสามัคคี, สระนกแก้ว, สว่าง, อุ่มเม่า, แวง, โคกกกม่วง, โคกสูง, โนนชัยศรี, โพธิ์ศรีสว่าง

ให้คะแนนบทความนี้ post