บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656

LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

จดทะเบียนบริษัทนครราชสีมา

ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทนครราชสีมา – เมื่อผู้ประกอบการวางแผนที่จะทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลที่นครราชสีมา จำเป็นต้องทราบข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท คือ การจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยมีบุคคลตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจในรูปแบบเดียวกันและหวังผลกำไรที่ได้จากธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้น เงินที่นำมาลงในกิจการจะแบ่งออกเป็นสัดส่วนเท่ากับเงินที่ได้ลงมา รายละเอียดการจดบริษัทนั้นมีขั้นตอนต่างๆ มากมาย บทความนี้จะอธิบายเจาะลึกถึงขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท และรายละเอียดที่น่าสนใจ ครบจบในบทความเดียว

1. ชื่อบริษัท

ชื่อของบริษัท – ผู้ประกอบการต้องคิดชื่อของบริษัทที่จะจดทะเบียนโดยชื่อบริษัทต้องมีชื่อทั้งภาษาไทย และอังกฤษ หลังจากนั้นทำการจองชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในระบบออนไลน์ โดยถ้าหากว่าชื่อที่ผู้ประกอบการส่งมาให้จองนั้นไปซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนบริษัทไปแล้ว ทางระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะไม่อนุมัติ (ต้องคิดชื่อขึ้นมาใหม่) อาจคิดชื่อสำรองไว้สัก 2-3 ชื่อก็ได้

2. ที่ตั้งบริษัท

ในการจดทะเบียนบริษัทนครราชสีมานั้น ต้องมีสถานที่ตั้งเพื่อจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทที่จะจดทะเบียนอาจจะมีสถานที่ตั้งที่เดียวที่เป็นสำนักงานใหญ่ หรืออาจมีสำนักงานสาขาด้วยก็ได้ ซึ่งถ้ามีสำนักงานสาขาก็ต้องแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตอนจดทะเบียนบริษัท โดยในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งกิจการ ทั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา

3. อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไซต์

ในการจดทะเบียนบริษัทนครราชสีมา จำเป็นต้องมีอีเมล์แอดเดรส และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท (ในกรณีที่ไม่มีเบอร์บ้าน สามารถใช้เบอร์มือถือแทนได้) ส่วนเว็บไซต์ของบริษัทที่จะจดทะเบียน ถ้าผู้ประกอบการมีเว็บไซต์ก็แจ้ง URL ของ เว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น www.greenprokspregister.com แต่ถ้าผู้ประกอบการไม่มีเว็บไซต์ ก็ไม่เป็นไรกฏหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมี

4. ทุนจดทะเบียนบริษัทนครราชสีมา

ทุนจดทะเบียนก็คือทุนของกิจการที่จะจดทะเบียนบริษัทมาเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบการต้องประมาณการว่าในการดำเนินธุรกิจที่จะจดทะเบียนบริษัทจำกัดขึ้นมานั้นต้องการใช้เงินทุนเท่าไร ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัท จะจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อต้องการความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทตนเอง

5. เรียกชำระทุนครั้งแรก

ในตอนจดทะเบียนบริษัทต้องกำหนดทุนที่จะชำระครั้งแรก กฏหมายกำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 25% หรือผู้ประกอบการจะชำระมากกว่า 25% หรือ 100% ก็ได้ ทีนี้ผู้ประกอบการอาจสงสัยการชำระทุนคืออะไร ยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ 1 ล้านบาท ถ้าผู้ประกอบการระบุว่าต้องการชำระทุนที่ 25% เพราะฉะนั้น 25% ของทุนจดทะเบียนก็คือ 250,000 บาท ดังนั้นเมื่อจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมาแล้ว ผู้ประกอบการต้องไปเปิดบัญชีธนาคารของบริษัท และนำเงินทุนฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท
โดยเงินทุนในบัญชีธนาคารนี้คือทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเบิกถอนมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการบริษัทที่จดทะเบียนได้ ยกตัวอย่างเช่น ค่าเช่าออฟฟิศ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เงินดือน พนักงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย หรือแม้กระทั่งค่าเดินทางในธุรกิจของบริษัท โดยค่าใช้จ่ายบริษัทต่างนั้นนี้ต้องมีใบเสร็จเป็นชื่อบริษัทมาใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไป

6. ข้อมูลของผู้ก่อการอย่างน้อย 3 ท่าน

ในการจดทะเบียนบริษัทนครราชสีมา กฏหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ก่อการนั่นก็คือผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 3 คนจึงจะจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งข้อมูลของผู้ก่อการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท จะประกอบไปด้วย
– ชี่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น
– อาชีพของผู้ถือหุ้น
– เบอร์โทรของผู้ถือหุ้น
– จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือในบริษัท

7. รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท

ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด กฏหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน นั่นคือจะมี 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน หรือมากกว่าก็ได้ ซึ่งกรรมการจะเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัท และมีอำนาจในการลงนามในธุรกรรมซึ่งมีผลผูกพันทางกฏหมายกับบริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อกล่าวถึงกรรมการแล้วทีนี้เราจะมากล่าวถึงเงื่อนไขการลงนามของกรรมการ ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ผู้ประกอบการสามารถกำหนดเงื่อนไขการลงนามกรรมการได้หลายรูปแบบ ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจดทะเบียนตกลงกัน

8. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท

ผู้ประกอบการต้องคิดว่าจุดประสงค์ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนครราชสีมานี้ มีจุดประสงค์เพื่อทำธุรกิจอะไร ผู้ประกอบการก็สามารถเขียนวัตถุประสงค์ที่ต้องการทำได้เลย โดยบริษัทที่จะจดทะเบียนสามารถดำเนินธุรกิจได้หลายวัตถุประสงค์ เบื้องต้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นมีวัตถุประสงค์มาตรฐานอยู่แล้ว คือ แบบ ว.1 เป็นธุรกิจ พาณิชยกรรม แบบ ว.2 เป็นธุรกิจบริการ ซึ่งทางบริษัทรับจดทะเบียนจะเลือกแบบวัตถุประสงค์มาตรฐานที่ตรงกับธุรกิจลูกค้ามากที่สุด แต่ถ้าผู้ประกอบการทำด้วยตัวเองต้องอ่าน แบบ ว. เพื่อเลือกอีกที

พื้นที่ในนครราชสีมา

บัวลาย, หนองหว้า, เมืองพะไล, โนนจาน, สามเมือง, สีดา, หนองตาดใหญ่, โนนประดู่, โพนทอง, ขามทะเลสอ, บึงอ้อ, พันดุง, หนองสรวง, โป่งแดง, ขามสะแกแสง, ชีวึก, พะงาด, หนองหัวฟาน, เมืองนาท, เมืองเกษตร, โนนเมือง, ขามสมบูรณ์, คูขาด, ดอนใหญ่, ตาจั่น, บ้านปรางค์, หนองบัว, หนองมะนาว, เทพาลัย, เมืองคง, โนนเต็ง, ครบุรี, ครบุรีใต้, จระเข้หิน, ตะแบกบาน, บ้านใหม่, มาบตะโกเอน, ลำเพียก, สระว่านพระยา, อรพิมพ์, เฉลียง, แชะ, โคกกระชาย, คลองเมือง, จักราช, ทองหลาง, ศรีละกอ, หนองขาม, หินโคน, ชุมพวง, ตลาดไทร, ท่าลาด, ประสุข, สาหร่าย, หนองหลัก, โนนตูม, โนนยอ, โนนรัง, กุดพิมาน, ด่านขุนทด, ด่านนอก, ด่านใน, ตะเคียน, บ้านเก่า, บ้านแปรง, พันชนะ, สระจรเข้, หนองกราด, หนองบัวตะเกียด, หนองบัวละคร, หนองไทร, หินดาด, ห้วยบง, โนนเมืองพัฒนา, กุดจอก, ขุนทอง, ดอนตะหนิน, ด่านช้าง, บัวใหญ่, หนองบัวสะอาด, หนองแจ้งใหญ่, ห้วยยาง, เสมาใหญ่, โนนทองหลาง, ช่อระกา, บ้านเหลื่อม, วังโพธิ์, โคกกระเบื้อง, กระทุ่มราย, ดอนมัน, ทุ่งสว่าง, นางรำ, ประทาย, วังไม้แดง, หนองค่าย, หนองพลวง, หันห้วยทราย, เมืองโดน, โคกกลาง, โนนเพ็ด, ปักธงชัย, งิ้ว, ดอน, ตะขบ, ตะคุ, ตูม, ธงชัยเหนือ, นกออก, บ่อปลาทอง, ภูหลวง, ลำนางแก้ว, สะแกราช, สำโรง, สุขเกษม, เกษมทรัพย์, เมืองปัก, โคกไทย, กลางดง, ขนงพระ, คลองม่วง, จันทึก, ปากช่อง, พญาเย็น, วังกะทะ, วังไทร, หนองน้ำแดง, หนองสาหร่าย, หมูสี, โป่งตาลอง, พระทองคำ, ทัพรั้ง, พังเทียม, มาบกราด, สระพระ, หนองหอย, พิมาย, กระชอน, กระเบื้องใหญ่, ชีวาน, ดงใหญ่, ท่าหลวง, ธารละหลอด, นิคมสร้างตนเอง, รังกาใหญ่, สัมฤทธิ์, หนองระเวียง, โบสถ์, ลำทะเมนชัย, ขุย, ช่องแมว, บ้านยาง, ไพล, ระเริง, วังน้ำเขียว, วังหมี, อุดมทรัพย์, ไทยสามัคคี, กฤษณา, กุดน้อย, คลองไผ่, ดอนเมือง, บ้านหัน, มิตรภาพ, ลาดบัวขาว, วังโรงใหญ่, สีคิ้ว, หนองน้ำใส, หนองบัวน้อย, หนองหญ้าขาว, กุดจิก, นากลาง, บุ่งขี้เหล็ก, มะเกลือเก่า, มะเกลือใหม่, สูงเนิน, หนองตะไก้, เสมา, โคราช, โค้งยาง, โนนค่า, ลุงเขว้า, สารภี, หนองบุนนาก, หนองหัวแรต, หนองไม้ไผ่, แหลมทอง, ไทยเจริญ, กงรถ, ตะโก, ทับสวาย, หลุ่งตะเคียน, หลุ่งประดู่, ห้วยแคน, ห้วยแถลง, เมืองพลับพลา, เฉลิมพระเกียรติ, ช้างทอง, ท่าช้าง, พระพุทธ, หนองงูเหลือม, หนองยาง, เทพารักษ์, บึงปรือ, วังยายทอง, สำนักตะคร้อ, หนองแวง, จอหอ, ตลาด, บ้านเกาะ, บ้านโพธิ์, ปรุใหญ่, พลกรัง, พะเนา, พุดซา, มะเริง, สีมุม, สุรนารี, หนองกระทุ่ม, หนองจะบก, หนองบัวศาลา, หนองไข่น้ำ, หนองไผ่ล้อม, หมื่นไวย, หัวทะเล, โคกกรวด, โคกสูง, โพธิ์กลาง, ในเมือง, ไชยมงคล, กระเบื้องนอก, ละหานปลาค้าว, เมืองยาง, โนนอุดม, กุดโบสถ์, บ้านราษฎร์, สระตะเคียน, สุขไพบูลย์, เสิงสาง, โนนสมบูรณ์, บึงพะไล, บึงสำโรง, สีสุก, แก้งสนามนาง, โนนสำราญ, กระโทก, ด่านเกวียน, ทุ่งอรุณ, ท่าจะหลุง, ท่าลาดขาว, ท่าอ่าง, ท่าเยี่ยม, พลับพลา, ละลมใหม่พัฒนา, โชคชัย, โนนสูง, ขามเฒ่า, จันอัด, ดอนชมพู, ดอนหวาย, ด่านคล้า, ธารปราสาท, บิง, พลสงคราม, มะค่า, ลำคอหงษ์, ลำมูล, หลุมข้าว, เมืองปราสาท, โตนด, ใหม่, ดอนยาวใหญ่, วังหิน, สำพะเนียง, โนนตาเถร, โนนแดง, กำปัง, ค้างพลู, ด่านจาก, ถนนโพธิ์, บัลลังก์, บ้านวัง, สายออ, โนนไทย

ให้คะแนนบทความนี้ post